Yüksek Mukavemet Testi

Ürünlerimiz TS-EN 1263'e göre test edilmiştir ve yüksek mukavemetli olduğu Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından rapor edilmiştir.