KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU

Başvuru Formu

Kişisel Verilen Korunması Politikası

Çalışan Aydınlatma Metni

Üçüncü Parti Aydınlatma Metni

 

Yukarıda sıralanan dosyalardaki haklarınıza yönelik başvurularınızı, www.cesit.com internet adresinde yer alan Başvuru Formu’nu kullanarak iletebilirsiniz.

Şirket’imiz, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, tarafımızca Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.